Orobinec

Historie

 

Tradice pletení orobincových výrobků sahá ke konci 17. Století, kdy se hrabě Arnošt z Valdštejna rozhodl založit v Mnichově Hradišti klášter a pozvat sem z Itálie mnichy kapucínského řádu. Ti naučili řemeslu místní obyvatele, kteří nejprve pracovali pro mnichy a později se zcela osamostatnili.

Kolem městečka se tehdy rozkládaly desítky rybníků a jezer s kvalitním porostem, který museli najatí dělníci vždy v předjaří sežnout a během léta dále zpracovat. Zpracování orobince nebylo nikdy jen záležitost vlastního pletení, ale zahrnovalo celou technologii přípravy materiálu.

Orobinec 

Historie 

Historie